Category Archives: Informacje

Konstrukcja dachu, a odpowiedni wzór blachy dachowej

Wybór koloru, wzoru, typu powłoki, czy też rodzaj profilu pokryć dachowych zgodnie z własnymi upodobaniami dokonuje klient. Jednak podczas wyboru blachy warto jednak trzymać się pewnych określonych zasad, które na pewno ułatwią zadanie:

      Dachy proste oraz dwuspadowe mogą być pokryte praktycznie każdym rodzajem trapezów oraz blacho-dachówki, a kopertowe albo posiadające bardziej skomplikowaną konstrukcje blacho-dachówkami panelowymi albo o niskim profilu. Takie pokrycie umożliwia zmniejszenie możliwych odpadów, które pojawiają się podczas odcinania arkuszy.

      Budynki gospodarcze zazwyczaj posiadają blachy trapezowe z uwagi na nieco niższą cenę, a...

Read more

Odpowiedni montaż oraz przechowywanie blach dachowych

      Czas zamontowania blacho-dachówek nie powinien przekraczać 6 miesięcy od daty, w której zostały dostarczone. Jeśli czas zostanie przekroczony istnieje możliwość utraty gwarancji.

      Przy rozładunku powinna być obecna odpowiednia liczba osób bądź powinien być zagwarantowany właściwy sprzęt do tego typu prac. Zabronione jest odchylanie krawędzi oraz przesuwanie arkuszy po sobie, gdyż takie czynności mogą spowodować zniszczenie się dachu, a co za tym idzie jego nieszczelność.

      Geometria dachu oraz pomiar przekątnych jest niezmiernie ważna, dlatego też przed rozpoczęciem montażu należy je sprawdzić. Arkusze należy kłaść na połaci od strony lewej do prawej.

Read more

Wpływ jakości powłoki oraz grubości blachy na trwałość blacho-dachówki

Solidna powłoka dekoracyjno - ochronna oraz gruba blacha to największe zalety blacho-dachówki. Wysokość przetłoczeń, rodzaj i grubość powłoki oraz stali przyczynia się do trwałości blacho-dachówek stalowych. Techniczna gwarancja zwykle obejmuje około 30 lat, a w niektórych przypadkach 40 lat, a nawet 50 lat. Gwarancja estetyczna na zmianą koloru oraz łuszczenie się powłoki trwa zazwyczaj od 15 do 20 lat. Istnieją również takie pokrycia, które posiadają gwarancję (40 lat) zarówno na trwałość pokrycia, jak i korozję.

Występuję podział blacho-dachówek na powlekane oraz z posypką. Blacha o grubości  0,43; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6 oraz 0,9 mm, stanowi w oby...

Read more