Odpowiedni montaż oraz przechowywanie blach dachowych

Odpowiedni montaż oraz przechowywanie blach dachowych

      Czas zamontowania blacho-dachówek nie powinien przekraczać 6 miesięcy od daty, w której zostały dostarczone. Jeśli czas zostanie przekroczony istnieje możliwość utraty gwarancji.

      Przy rozładunku powinna być obecna odpowiednia liczba osób bądź powinien być zagwarantowany właściwy sprzęt do tego typu prac. Zabronione jest odchylanie krawędzi oraz przesuwanie arkuszy po sobie, gdyż takie czynności mogą spowodować zniszczenie się dachu, a co za tym idzie jego nieszczelność.

      Geometria dachu oraz pomiar przekątnych jest niezmiernie ważna, dlatego też przed rozpoczęciem montażu należy je sprawdzić. Arkusze należy kłaść na połaci od strony lewej do prawej.

      Bardzo ważną kwestią w pokrywaniu dachu blachą budynków gospodarczych, w którym będą znajdować się zwierzęta jest dbałość o wentylację, gdyż parujące gazdy mogą zniszczyć pokrycie dachowe oraz zmniejszyć jego żywotność nawet o 50%.

      Miejscem składowania blach dachowych powinno być przewiewne pomieszczenie. W sytuacjach gdy blachy będą składowane dłuższy czas powinny zostać przełożone podkładami, gdyż dzięki temu zostanie zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.

      Możliwość montowania blach trapezowych uzależnione jest od tabeli obciążeń, a blacho-dachówki na połaciach, które są nachylone nie mniej niż 14%

      Montowane na łatach i krokwiach blachy trapezowe bądź blacho-dachówki powinny posiadać określoną odległość między łatami oraz powinny zgadzać się z poprzecznymi przetłoczeniami na arkuszach, a dystans miedzy łatami znajdującymi się pod blachami trapezowymi powinny zgadzać się z tabelą, w której wypisane jest obciążenie. Odstępstwem jest łata pierwsza, której lokalizacja zależy od  odległości od okapu i wypustu w stosunku do systemu orynnowania.

      Konserwacja i pielęgnacja dachu, który jest pokryty blachą dachową opiera się przede wszystkim na wydobyciu liści z połaci i rynien oraz na pozbywaniu się pyłów np. z fabryk.

      Blachy powinny być cięte jedynie specjalistycznymi nożycami wibracyjnymi albo ręcznymi.

      Zakończenie prac montażowych równoznaczne jest z usunięciem z połaci wszystkich zanieczyszczeń.